ตะขอสับโซ๋ 1/2 สีดำ
ตะขอสับโซ๋ 1/4"
ตะขอห่วงคลาย 1.5 ตัน สีแดง
ตะขอห่วงอิสระ 1 ตัน
ตะขอเกี่ยวโซ๋ 1 ตัน สีแดงมีที่ล็อก
ตะขอเกี่ยวโซ๋ 1.5 ตัน สีแดงมีที่ล็อก
ตะขอเกี่ยวโซ๋ 2 ตัน สีแดงมีที่ล็อก
ตะขอเกี่ยวโซ๋ 5 ตัน สีแดงมีที่ล็อก
แสดง 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8 รายการ (1 หน้า)