ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล (8 หัว) HAFELE 480.05.100
ประแจหกเหลี่ยม EIGHT 1/8"
ประแจหกเหลี่ยม EIGHT 2.5 มม.
ประแจหกเหลี่ยม EIGHT 3 มม.
ประแจหกเหลี่ยม EIGHT 3.5 มม.
ประแจหกเหลี่ยม EIGHT 4.5มม. 3/16
ประแจหกเหลี่ยม จีน 3.0 มม.
ประแจหกเหลี่ยม จีน 4.0 มม.
แสดง 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 10 รายการ (2 หน้า)