ข้องอฟิตติ้ง  ก.นอก   QPL 10-03 (10* 3/8)

ข้องอฟิตติ้ง ก.นอก QPL 10-03 (10* 3/8)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายลมหรือท่อส่งลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายลมกับอุปกรณ์ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลักษณะโครงสร้างภายในข้อต่อลมจะมีซีลสำหรับป้องกันการรั่วของลมหรือของ..

฿47.00บาท

ข้องอฟิตติ้ง PUL -08

ข้องอฟิตติ้ง PUL -08

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายลมหรือท่อส่งลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายลมกับอุปกรณ์ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลักษณะโครงสร้างภายในข้อต่อลมจะมีซีลสำหรับป้องกันการรั่วของลมหรือของ..

฿43.00บาท

ข้องอฟิตติ้ง QPV -08

ข้องอฟิตติ้ง QPV -08

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายลมหรือท่อส่งลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายลมกับอุปกรณ์ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลักษณะโครงสร้างภายในข้อต่อลมจะมีซีลสำหรับป้องกันการรั่วของลมหรือของ..

฿33.00บาท

ข้องอฟิตติ้ง QPV -10

ข้องอฟิตติ้ง QPV -10

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายลมหรือท่อส่งลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายลมกับอุปกรณ์ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลักษณะโครงสร้างภายในข้อต่อลมจะมีซีลสำหรับป้องกันการรั่วของลมหรือของ..

฿49.00บาท

ข้องอฟิตติ้ง QPV -12

ข้องอฟิตติ้ง QPV -12

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายลมหรือท่อส่งลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายลมกับอุปกรณ์ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลักษณะโครงสร้างภายในข้อต่อลมจะมีซีลสำหรับป้องกันการรั่วของลมหรือของ..

฿41.00บาท

ข้องอฟิตติ้ง QPV -4

ข้องอฟิตติ้ง QPV -4

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายลมหรือท่อส่งลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายลมกับอุปกรณ์ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลักษณะโครงสร้างภายในข้อต่อลมจะมีซีลสำหรับป้องกันการรั่วของลมหรือของ..

฿27.00บาท

ข้องอฟิตติ้ง ก.นอก  PL 06-03 (6*3/8)

ข้องอฟิตติ้ง ก.นอก PL 06-03 (6*3/8)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายลมหรือท่อส่งลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายลมกับอุปกรณ์ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลักษณะโครงสร้างภายในข้อต่อลมจะมีซีลสำหรับป้องกันการรั่วของลมหรือของ..

฿37.00บาท

ข้องอฟิตติ้ง ก.นอก  QPL 10-01 (10* 1/8)

ข้องอฟิตติ้ง ก.นอก QPL 10-01 (10* 1/8)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายลมหรือท่อส่งลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายลมกับอุปกรณ์ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลักษณะโครงสร้างภายในข้อต่อลมจะมีซีลสำหรับป้องกันการรั่วของลมหรือของ..

฿41.00บาท

แสดง 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 46 รายการ (6 หน้า)