ข้องอ PVC 45 13.5  1"

ข้องอ PVC 45 13.5 1"

ข้อมูลทางเทคนิคห้ามใช้กับน้ำอุณหภูมิเกิน 60 องศา เพราะอาจจะทำให้เสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ มอก. 17-2532 สีฟ้า ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูลคุณลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์ uPVC Unplasticized P..

฿9.75บาท

ข้องอ PVC 45 13.5  2.1/2"

ข้องอ PVC 45 13.5 2.1/2"

ข้อมูลทางเทคนิคห้ามใช้กับน้ำอุณหภูมิเกิน 60 องศา เพราะอาจจะทำให้เสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ มอก. 17-2532 สีฟ้า ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูลคุณลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์ uPVC Unplasticized P..

฿65.00บาท

ข้องอ PVC 45 13.5  3/4"

ข้องอ PVC 45 13.5 3/4"

ข้อมูลทางเทคนิคห้ามใช้กับน้ำอุณหภูมิเกิน 60 องศา เพราะอาจจะทำให้เสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ มอก. 17-2532 สีฟ้า ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูลคุณลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์ uPVC Unplasticized P..

฿7.00บาท

ข้องอ PVC 45 13.5 1.1/2"

ข้องอ PVC 45 13.5 1.1/2"

ข้อมูลทางเทคนิคห้ามใช้กับน้ำอุณหภูมิเกิน 60 องศา เพราะอาจจะทำให้เสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ มอก. 17-2532 สีฟ้า ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูลคุณลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์ uPVC Unplasticized P..

฿25.00บาท

ข้องอ PVC 45 13.5 1/2"

ข้องอ PVC 45 13.5 1/2"

ข้อมูลทางเทคนิคห้ามใช้กับน้ำอุณหภูมิเกิน 60 องศา เพราะอาจจะทำให้เสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ มอก. 17-2532 สีฟ้า ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูลคุณลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์ uPVC Unplasticized P..

฿4.00บาท

ข้องอ PVC 45 13.5 2"

ข้องอ PVC 45 13.5 2"

ข้อมูลทางเทคนิคห้ามใช้กับน้ำอุณหภูมิเกิน 60 องศา เพราะอาจจะทำให้เสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ มอก. 17-2532 สีฟ้า ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูลคุณลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์ uPVC Unplasticized P..

฿38.00บาท

ข้องอ PVC 45 13.5 3"

ข้องอ PVC 45 13.5 3"

ข้อมูลทางเทคนิคห้ามใช้กับน้ำอุณหภูมิเกิน 60 องศา เพราะอาจจะทำให้เสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ มอก. 17-2532 สีฟ้า ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูลคุณลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์ uPVC Unplasticized P..

฿109.00บาท

ข้องอ PVC 45 13.5 4"

ข้องอ PVC 45 13.5 4"

ข้อมูลทางเทคนิคห้ามใช้กับน้ำอุณหภูมิเกิน 60 องศา เพราะอาจจะทำให้เสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ มอก. 17-2532 สีฟ้า ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูลคุณลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์ uPVC Unplasticized P..

฿218.00บาท

แสดง 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 128 รายการ (16 หน้า)